ADBLUE 1000 ltr IBC

AdBlue ® er en høyren urea-oppløsning som vil brukes i motorkjøretøyer med SCR-teknologi.

PrisNOK9 875,00 inkl. mva.

Produktinfo

AdBlue 1000 liter, IBC

AdBlue reduserer utslippene fra tyngre kjøretøyers dieselmotorer og oppfyller EU-standardene Euro 4, 5 og 6.

I oktober 2006 ble nye utslippskrav for tunge kjøretøyer innført som blant annet innebærer at utslippet av nitrogenoksider (NOx) i Norge skal reduseres (Euro 4), siden ble disse kravene ytterligere skjerpet i 2008.

Innsparinger med AdBlue ® 
Bruk av denne teknikken muliggjør optimal drift. Utslipp av partikler minsker, mens brenselens energi maksimeres. Et annet viktig resultat av prosessen er å minske brenselforbruket med 5 % i gjennomsnitt. Dessuten finnes ytterligere innsparinger som lavere veiavgifter på EUs veier for lastebiler og busser som bruker AdBlue ®.