Propylen glykol, miljøvennlig frostvæske (4L)

Kjøleglykolen er basert på propylenglykol uten nitritter, aminer, fosfater og silikater.

PrisNOK530,00 inkl. mva.
  • Produktinfo
  • Sikkerhetsdatablad

Propylen glykol anbefales til forbrenningsmotorer. Forhindrer frysning i motoren, i tillegg så inneholder den en inhibitorpakke for beskyttelse mot korrosjon av alle metaller, inklusiv aluminium.

Egenskaper
Propylen glykol er basert på propylenglykol og en inhibitorpakke uten nitriter, aminer, fosfater, silikater og borater. Propylenglykol er, sammenlignet med etylenglykol, mer fordelaktig ut ifra miljø og helse synpunkter. Er biologisk nedbrytbar, har lav giftighet for akvatiske organismer og bioakkumuleres ikke i vannmiljø. Som ved all håndtering av de fleste kjemikalier, bør man alltid være forsiktig, da større eller gjentagende små utslipp kan ha en negativ påvirkning på det ytre miljøet. Ferdigblandet Propylen IH skal ristes/røres før påfylling.

Spesifikasjoner
BS6580:2010, ASTM D3306(USA), ASTM D5216(USA), SAEJ1034(USA), ONORM V5123(AUT).

 

Blandas med vatten och ger följande frysskydd:

ProsentTemp
50% -33 °C
40% -20 °C
33% -15 °C

Teknisk spesifikasjon

Färg Grön  
Densitet 1,04  
Kokpunkt 165°C  
Flampunkt >100°C  
pH (50 vol%) 8,6