Mikroavfetting 25 liter

AdProLine® Mikroavfetting, avfettingsmiddel som egner seg for rengjøring av kraftig tilsmussede kjøretøy, motorer, verkstedmaskiner mm.

PrisNOK1 265,00 inkl. mva.

Produktinfo

Egenskaper
AdProLine® Mikroavfetting er en kombinasjon av alkalisk og petroleumsbasert avfetting. Produktet inneholder emulgatorer som på en unik måte binder løsemiddelet til vann, slik at man oppnår både en alkalisk effekt og en petroleumseffekt. Med AdProLine®Mikroavfetting kan du erstatte tradisjonelle kaldavfettingsmidler. Praktisk hvis man ønsker å nøye seg med ett produkt.

 

Bruksanvisning
AdProLine® Mikroavfetting fortynnes med vann i forholdet 1:1–1:10 avhengig av tilsmussingsgrad. Merk at den høye konsentrasjonen gjør produktet svært vanskelig å skylle av når det brukes i konsentrert form. Produktet sprøytes på med lavt trykk. La virke i 2–5 minutter og skyll deretter grundig med vann. Kan også brukes i bad for manuell rengjøring eller maskinvask. Vask aldri i sterkt solskinn, og la aldri produktet tørke inn før det skylles av med vann.

Teknisk spesifikasjon

Tekniska data
Färg                          Klar
Form/konsistens     Vätska
Lukt                         Låg egendoft
Löslighet i vatten    Vattenlöslig
Kokpunkt                >100°C
Flampunkt               >120°C
pH                          ~9
Densitet (kg/m3)     Ca 1,0
Lagring                  +15 – +25°C.

Färg Klar
Form/konsistens Vätska
Lukt Låg egendoft
Löslighet i vatten Vattenlöslig
Kokpunkt >100°C
Flampunkt >120°C
pH ~9
Densitet (kg/m3) Ca 1,0
Lagring +15 – +25°C

Sikkerhetsdatablad finner du her.